<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Cẩm Thuỷ

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Thạch Thành. Phía Tây giáp huyện Bá Thước. Phía Nam giáp huyện Ngọc Lặc, Yên ĐịnhVĩnh Lộc. Phía Bắc giáp Hoà Bình.

Diện tích:424,1km2

Dân số: 164.300 người (2004)

Mật độ dân số: 387 người/km2

Bao gồm thị trấn Cẩm Thuỷ và 17 xã: Cẩm Quý, Cẩm Tú, Cẩm Lương, Cẩm Giang, Cẩm Thanh, Cẩm Liên, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Châu, Cẩm Sơn, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Cẩm Yên và Cẩm Tâm.

Huyện thuộc phủ Thiệu Thiên, trấn Thanh Hoa về đời Quang Thiên, nay thuộc tỉnh Thanh Hoá, sau hợp nhất với huyện Thạch Thành thành huyện Cẩm Thạch, nay lại tách ra làm hai huyện.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt