<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Cần Dinh

Đền ở xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thờ hai vị thần là Đô Thiên phụ quốc và Minh Giang đô thống. Đền ở gần quốc lộ 1, xưa kia đây là nơi đặt trạm tiếp sứ thần Trung Quốc. Các đoàn sứ bộ sang Trung Quốc cuông thường vào làm lễ cáo yết.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt