<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Biển Hồ

Di chỉ Biển Hồ nằm ven rìa Đông Nam của Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phát hiện năm 1984, nghiên cứu tiếp năm 1985, 1989. Hiện vật lộ ra trên mặt đất cánh tác, đã thu nhặt được 35 đồ đá, chủ yếu là rìu có vai xuôi và vai ngang, ngoài ra còn có mũi nhọn, đục, mảnh vòng khuyên tai 3 mấu với một số mảnh gốm vỡ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt