<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Bến Nghé

Một tên gọi khác của sông Sài Gòn, tiếng Hán viết là 牛渚 Ngưu Chử, còn gọi là Nghi Giang. Sách địa lý xưa gọi là sông Bình Dương vì chảy trong huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.

Sông Sài Gòn là tên gọi do người Pháp đặt. Sông bắt nguồn từ Campuchia, chảy qua Lộc Ninh xuống phía Nam song song với sông Bé, đến Nhà Bè thì gặp sông Đồng Nai tạo thành sông Nhà Bè đổ ra biển ở cửa Soài Rạp. Ngày xưa, hai bên sông là rừng hoang vắng, bờ sông có nhiều cá sấu, tiếng kêu như tiếng nghé kêu nên có tên gọi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt