<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 22/04/1994 của UBND tỉnh Hà Giang.

Vị trí
 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê có tổng diện tích 9.042,5ha gồm vùng bảo vệ nghiêm ngặt (8.298,9 ha) và vùng phục hồi sinh thái (743,6 ha), phân bố trên địa bàn 3 xã Lạc Nông, Minh Ngọc, Thượng Tân, thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Nhiệm vụ
 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ, phục hồi rừng và tạo điều kiện sinh trưởng cho nguồn tài nguyên động thực vật đã có trong khu vực, đặc biệt là bảo vệ và khôi phục các nguồn gen động thực vật quý hiếm.

Ngoài ra, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê còn giữ vai trò bảo vệ vùng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Gâm; đồng thời quản lý, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử Căng (Bắc Mê).

Tài nguyên
 

Là một trong những khu dự trữ thiên nhiên đặc dụng của Hà Giang với hệ sinh thái đa dạng, thảm thực phong phú, cùng nhiều loài cây gỗ quý hiếm. Cụ thể, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê có 290 loài thực vật, trong đó có 25 loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: kim tuyến đá vôi, mạy châu, tuế balansae, hoàng tinh hoa trắng, nghiến, đảng sâm,…

Hệ động vật có 53 loài thú, 83 loài chim, 15 loài bò sát, 10 loài lưỡng cư. Trong đó 47 loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: dơi tai sọ cao, cu li lớn, khỉ mặt đỏ, voọc đen má trắng, cheo cheo, gà lôi trắng, rồng đất, rắn hổ mang chúa,…


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt