<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Bình Than

Di tích là một bãi bồi nằm trên khu vực bờ Nam nơi sông Đuống đổ vào sông Lục Đầu, nay thuộc xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, còn gọi là Đại Than.

Tại đây tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1282), vua Trần Nhân Tông đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của các vương hầu bàn về kế sách đánh giặc Nguyên-Mông, mà lịch sử gọi là Hội Nghị Bình Than. Tại hội nghị này, vua Trần Nhân Tông và thượng hoàng Trần Thánh Tông đã quyết định trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm Phó đô tướng quân.

Về sau, Trần Khánh Dư do có lỗi với gia đình Trần Hưng Đạo nên bị tước hết quan tước, phải về đây làm nghề bán than. Lúc vua Trần Nhân Tông đến bến Bình Than, Khánh Dư đội nón lá, mặc áo ngắn ở trên một chiếc thuyền lớn chở than củi. Vua Trần thấy vậy cho mời vào, phục chức cho ông.

Năm 1287, quân Nguyên do thái tử Nguyên A Thai chỉ huy lại tràn sang xâm lược nước ta. Vua Trần Nhân Tông chiếu sai minh tự Nguyễn Thức đem quân Thánh dực dũng nghĩa đến chỗ Hưng Đạo Vương để giữ cửa Đại Than. Trong trận này, quân ta đại thắng. Hàng năm, làng mở hội từ ngày 10 tháng Ba đến 5 tháng Tư. Vào hội là cuộc rước thần của 7 làng cùng thờ thành hoàng và hội đua thuyền trên sông Lục Đầu. Thuyền đua ở hội Đại Than là thuyền lớn với 20 tay bơi, trai làng phải đua lần lượt trên 3 chiếc thuyền để giật giải.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt