<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Bình Giang

Tên gọi khác của sông Kiến Giang, ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, còn có tên gọi nữa là sông Trạm, chảy qua Dinh Trạm ở làng An Trạch, qua 18 thác tới vực Yên Sinh, vào phá Thạch Bàn, hợp với sông Nhật Lệ mà ra biển.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt