<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị trấn Bát Xát

Thị trấn Bát Xát thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc của thị trấn được bao bọc bởi xã Bản Qua.

Diện tích 3,35 km2

Dân số 4.103  người

Mật độ dân số 1.225 người/km2

Dân tộc: Kinh (92,3%), Giáy (1,7%), Dao (3,1%), Mông (2,1%), Tày (0,7%)

Bao gồm 11 thôn tổ:  Tổ 1 (Lá Luộc); Tổ 2 (Đông Thái); Tổ 3; Tổ 4; Tổ 5; Tổ 6 (Bản Lợi 1); Tổ 7 (Bản Lợi 2); Tổ 8 (Đồi bông); Tổ 9 (Đông Phón); Tổ 10 (Ná Cuông); Tổ 11 (Châu Giàng).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt