<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Bà Rịa-Vũng Tàu

Năm 1899, Pháp lấy đất phủ Phước Tuy, tỉnh Biên Hòa lập ra tỉnh Bà Rịa. Tỉnh gồm 8 tổng, 64 làn. Về sau nâng lên sau thành 10 tổng: Long Xương, Khánh Nhân, Phước Hưng Hạ, Phước Hưng Thượng, Long Cơ, An Trạch, An Phú Hạ, An Phú Thượng, An Phú Tân, Vũng Tàu. Tỉnh lỵ  là Bà Rịa, cách Vũng Tàu 20 km về phía Đông Bắc trên quốc lộ 15 (nay là quốc lộ 51).

Sau giải phóng, chính quyền cách mạng hợp nhất các tỉnh tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa, Long Thành và tỉnh Phước Long của chính quyền Sài Gòn lại thành tỉnh Đồng Nai.

Năm 1991 thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện Long Đất, Châu Thành và huyện Côn Đảo. Vùng đất tỉnh Bà Rịa xưa thuộc huyện Châu Thành. Năm 1994, địa bàn này lại tách ra thành lập thị xã Bà Rịa


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt