<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Argyreia

ARGYREIA Lour., - họ Khoai lang – Convolvulaceae [Từ chữ Hy Lạp arguros: bạc, lá có lông mềm màu bạc] - Bạc thau, Thảo bạc.

Cây leo sống dai, phân cành nhiều. Lá to, thường có lớp lông mềm màu trắng bạc ở mặt dưới.

Hoa xếp thành ngù nhỏ: 5 lá đài tồn tạị, thường nhuốm màu đỏ. Tràng to, dạng phễu, phiến có góc, ít khi chia thùy. Bầu 2 ô. Quả mọng không mở.

Gồm 90 loài phân bố ở vùng Ấn Độ – Mã Lai cho tới Ôxtrâylia. Ở Việt Nam có 18 loài.

Argyreia acuta

Argyreia capitata

Argyreia malabarica

Argyreia mollis

Argyreia nervosa

Argyreia obtusifolia

Argyreia osyrensis

Argyreia pierreana

Argyreia seguinii


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt