<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa An Nhơn

Thôn năm 1820 thuộc tổng Dương Hoà, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836, là xã của tổng Bình Trị Hạ, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Năm 1880, là xã của tổng Bình Trị Thượng, hạt Sài Gòn. Năm 1910, vẫn thuộc tổng cũ, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Đây là thôn trù phú nồng cốt của vùng Gò Vấp. Năm 1972,là xã của quận và tỉnh cũ. Nay là địa bàn các phường 15, 16, 17, quận Gò Vấp. Chợ thuộc loại nhỏ ở phường 17, quận Gò Vấp. Tên chợ do tên vùng mà ra.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt