<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị xã An Khê

Đây là thị xã của tỉnh Gia Lai, được thành lập ngày 9 tháng 12 năm 2003, tách ra từ huyện An Khê (huyện An Khê được tách thành thị xã An Khê và huyện Đắk Pơ). Phía Đông thị xã An Khê giáp Bình Định. Phía Nam và Tây Nam giáp huyện Đắk Pơ. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Kbang.

Diện tích: 199,1 km2

Dân số: 170.500 người (2004)

Mật độ dân số: 755 người/km2

Thị xã An Khê gồm bốn phường: An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân và 4 xã: Tú An, Cửu An, Song An và Thành An.

Đến thăm thị xã An Khê du khách có thể thăm khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo - điểm mốc son chói lọi nhất trong lịch sử truyền thống yêu nước nhân dân các dân tộc Gia Lai. Ngoài ra du khách còn có thể tham quan đèo An Khê, luỹ An Khê ….


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt