<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Điện Sùng Ân

Điện Sùng Ân nằm trên đồi Phụng Thần, trong khuôn viên Hiếu Lăng, là nơi thờ Minh Mạng và Hoàng hậu của ông. Đây là một quần thể di tích thoáng đẹp với kiểu kiến trúc hài hoà, tôn nghiêm theo phong cách truyền thống của cung điện Huế.

Ở giữa điện thờ thần vị vua và hoàng hậu. Bốn góc có 4 điện phụ tế. Phía trước có Tây Phối điện, Đông Phối điện. Phía sau có Tả Tòng Viện, Hữu Tòng Viện. Chung quanh có thành bao bọc, mở bốn  cửa ra vào. Hai cửa lớn là Hoàng Trạch và Hiển Đức.

Đây là công trình trọng điểm của Hiếu Lăng, được xây dựng theo phương án do vua Minh Mạng hoạch định từ năm 1840. Sau đó được vua Thiệu Trị tiếp tục cho xây dựng. Điện Sùng Ân hoàn thành trước ngày cử hành lễ mai táng vua Minh Mạng tại Hiếu Sơn, ngày 09/07/1841.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt