<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Đồng Xâm

Đền Đồng Xâm nay thuộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đền thờ Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) và bà Trình Thị, người làng Đồng Xâm, được làm hoàng hậu của nhà Triệu. Lễ hội được tổ chức từ mồng 1-3 tháng 4.

Mở đầu lễ hội là đám rước bà Trinh Thị lên đền đức thánh Triệu vào chiều 30 tháng 3 âm lịch. Sau khi tế, người ta rước tượng đức bà lên kiệu về đền, tới đền, tượng đức bà được đặt bên cạnh tượng đức thánh Triệu trong suốt mấy ngày hội. Hội tan dân làng lại tổ chức rước bà hoàn cung.


©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt