<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đảo Hà Nam

Một đảo lớn nằm ở bờ Nam sông Chanh, là địa bàn của các xã: Nam Hòa, Yên Hải, Liên Vị, Tiền Phong, Phong Cóc, Liên Hoà, Phong Hải, Cẩm La thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Tương truyền, đảo do 19 vị khai canh thuộc 19 dòng họ từ nhiều nơi về đây khai phá vào đời Trần. Những vị này được người đời sau lập miếu thờ để ghi nhớ công lao khai phá của họ và gọi chung là các Tiên Công. Hằng năm, dân đảo tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: hội khoẻ, hội khai hoang, hội xuống đồng, hội cơm mới.

Hội khoẻ được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đúng vào ngày hạ cây niêu, cũng gọi là ngày khai hạ, tại miếu Tiên Công ở xã Cẩm La. Sau các nghi lễ dâng Tiên Công, là hội vật có một không hai trong các hội vật trong vùng Bắc Bộ. Vào các sới vật là những ông lão tuổi chẵn 80 (kém mấy tháng tuổi cũng không được)Các bô lão cởi trần đóng khố vào đấu trường trong tiếng reo hò động viên của nhân dân và đặc biệt của đoàn cổ động viên là con cháu, chắt và bà con trong họ. Các bô lão đấu theo các bản quy định và các miếng võ cổ truyền hoặc gia truyền. Cụ nào thắng cuộc thì dòng họ và gia đình vẻ vang và biểu thị sự trường tồn, trường sinh của dòng họ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt