<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đài Minh Kính

Đài Minh Kính nằm trong khuôn viên điện Huệ Nam, hay còn gọi là điện Hòn Chén, thuộc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đài có hai tầng. Tầng trên thờ Thánh mẫu Thiên Y Ana, Liễu Hạnh công chúa và di ảnh vua Đồng Khánh. Tầng dưới phối thờ các quan. Công trình được xây dựng từ thời vua Đồng Khánh. Tương truyền đây là phần kiến trúc gỗ của chùa Long Quang ở làng Xuân Hoà, xã Hương Long, đã bị phế nên tháo dỡ chuyển về đây.

Đài Minh Kính trong quần thể kiến trúc điện Hòn Chén là Đài Tam cung. Nơi đây còn được gọi là tiền điện, có hương án, hai bên đặt chuông - trống, là chỗ cử hành tế lễ và khách hành hương đến cúng bái. Sau lễ tế ở đây là đám rước Thánh mẫu từ điện Huệ Nam đến đình làng Hải Cát. Sau lễ Nghênh thần, dân làng làm lễ túc yết theo nghi thức cổ truyền. Ngày hôm sau là chính lễ, buổi chiều là lễ tiễn thần. Kiệu Thiên Y A Na Thánh mẫu cùng nhị vị Thủy cung và Thượng Ngàn Thánh mẫu lại được long trọng rước về điện Huệ Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt