<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đức Phổ

Làng Đức Phổ thuộc xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trên đường quốc lộ 1A, từ Bắc vào, qua khỏi thành Đồng Hới khoảng 200m đến Quảng Bình Quan, rẽ phải theo đường Lê Lợi 1,5km là đến địa phận làng Đức Phổ. Đây là một làng xưa còn tiềm ẩn và lưu giữ nhiều nét văn hoá độc đáo.

Hiện nay ở làng Đức Phổ vẫn có dấu tích như: giếng nước Đài Hai và giếng Đình cấu trúc dưới đáy giếng có khung gỗ hình vuông, một số âm ngữ Chăm còn lại trong dân gian,... Môi trường sinh sống làm cho vùng đất này hình thành một truyền thống văn hoá phong phú bên cạnh nền văn hoá nông nghiệp lúa nước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt