<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới và là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây có diện tích rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam với nhiều loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Nguồn gốc
 

Năm 2001, UNESCO đã công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thế giới (tên đầy đủ là Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên). Tuy nhiên, cùng thời gian trên 3 lâm trường: Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An (thuộc tỉnh Đồng Nai) vẫn là lâm trường sản xuất. Năm 2004, 3 lâm trường này sáp nhập thành Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, từ đây những lâm trường này trở thành vùng rừng đặc dụng.

Năm 2008, theo quyết định của chính phủ, hồ Trị An và một phần của hệ thống sông Đồng Nai trở thành Khu bảo tồn vùng nước ngập nội địa. Đến lúc này, cả Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và Khu bảo tồn vùng nước ngập nội địa đều được coi là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển.

Như vậy, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là sự hợp nhất của Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và Khu bảo tồn vùng nước ngập nội địa.

Phân bố
 

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai nằm trên địa bàn 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Ðồng và Đắk Nông, trong đó chủ yếu ở Đồng Nai, bao gồm những địa danh: Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Khu bảo tồn vùng nước ngập nội địa hồ Trị An – sông Đồng Nai, Khu Ramsar Bàu Sấu và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Quy mô
 

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai có tổng diện tích 966.563ha, được phân làm ba vùng, gồm:

- Vùng lõi (diện tích 169.072 ha) với bốn phân khu trong đó có một phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là khu vực dành riêng cho bảo tồn đa dạng sinh học, giám sát các hệ sinh thái. Nhiệm vụ chính của vùng lõi là bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên còn tương đối nguyên vẹn, bảo tồn các nguồn gen động vật quý hiếm.

- Vùng đệm (tổng diện tích gần 349.995 ha) là khu vực bao quanh vùng lõi.

- Vùng chuyển tiếp (diện tích 447.496 ha) là khu vực bao quanh vùng đệm, nơi tập trung đông dân cư.

Tài nguyên
 

Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai có vùng sinh cảnh đa dạng, phong phú, từ kiểu rừng trên đất thấp ven sông đến rừng trên núi, cùng các hệ sinh thái đa dạng, phong phú với 1.401 loài thực vật, thuộc 623 chi, 156 họ, 92 bộ, 10 lớp, 6 ngành thực vật khác nhau; là môi trường sống lý tưởng cho các loài động vật, nhất là động vật có vú, chim, bò sát và cá,… với 1.781 loài thuộc 211 họ, 51 bộ.

Mặt khác, trước đây khu vực này là căn cứ cách mạng, có các di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, như: Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, địa đạo Suối Linh, đồng thời còn có cộng đồng 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo ra nét văn hóa độc đáo, được duy trì từ xa xưa của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt