<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Đồi Độc Lập

Ngọn đồi thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tên địa phương là Phú Vang (Bù Vang). Vị trí này Pháp gọi là cứ điểm Gabrielle, Việt Minh gọi là Độc Lập vì nó nằm riêng biệt phía Bắc Điện Biên. Đồi Độc Lập lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiền tiêu, sau đã trở thành một trung tâm đề kháng vững chắc, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Pháp.

Vào đêm 14 rạng ngày 15/3/1954, diễn ra trận tiến công của trung đoàn 88 thuộc đại đoàn 308 và trung đoàn 165 thuộc đại đoàn 312, do Bộ tư lệnh đại đoàn 308 chỉ huy chiếm lĩnh cụm cứ điểm đồi Độc Lập, trong đợt 1 chiến dịch Điện Biên Phủ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt