<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Đốn Sơn

Ngọn núi, còn gọi là núi Đún hay núi Cung, thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Quê  thượng tướng Trần Khắc Chân. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông dời kinh đô từ Thăng Long vào Tây Giai. Năm 1398, Quý Ly ép vua Thuận Tông nhường ngôi cho thái tử An mới 3 tuổi, rồi sau đó giết Thuận Tông.

Trước tình hình đó quan tướng trung thành của nhà Trần tìm cách trả thù Quý Ly. Vào tháng Năm, năm Kỷ Mão (1399), Hồ Quý Ly lập đàn thề trên núi Đốn, cách cửa chính Nam thành Tây Giai chừng 3.000m, có đường lát đá thẳng lên núi, với ý muốn là nối tiếp hội thề Đồng Cổ ở Thăng Long, họp quan tướng nhà Trần lại để thề trung thành với vua Trần Thiếu Đế, tức thái tử An, do Quý Ly dựng lên, gọi là hội thề Đốn Sơn. Quan tướng trung thành với nhà Trần do Trần Khắc Chân đứng đầu định mưu sát Quý Ly.

Khi Quý Ly lên lầu gác để xem đàn thề, hai tướng là Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu Tất mang gươm lên lầu, nhưng Trần Khắc Chân đưa mắt nhìn họ, khiến 2 người lúng túng. Hồ Quý Ly chột dạ, liền đứng dậy xuống lầu. Quả nhiên sau đó Quý Ly ra lệnh bắt Trần Khắc Chân, Trần Hãng, Trần Nhật Đôn, Phạm Ngưu Tất, Phạm Tổ Thu....và toàn bộ gia đình thân thuộc, tất cả 370 người tông thất nhà Trần đem hành quyết. Đây là hội thề đẫm máu nhất trong lịch sử.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt