<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Suối Đại Lãnh

Suối Đại Lãnh phát nguyên từ núi Đại Lãnh, chảy ra biển tại dưới chân đèo Cả. Suối ngắn và cạn. Suối chảy trên địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Ca dao xưa có câu:

Xe qua Đèo Cả sóng vang

Qua suối Đại Lãnh gió càng lạnh hơn

Từ khi nước biết tuổi non

Trăng thu vằng vặc dạ còn nhớ mong


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt